Política de privacidade

Zeitun Films, S.L. infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser recollidos pola navegación ou contratación de servizos a través do sitio web www.zeitunfilms.com.

Neste sentido, Zeitun Films, S.L. garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

IDENTIDADE DO RESPONSABLE

 • Titular: Zeitun Films, S.L..
 • NIF: B70237581
 • Domicilio: Rúa Porta de Aires 12, 2º, A Coruña – España.
 • Correo electrónico: info@zeitunfilms.com
 • Sitio Web: http://www.zeitunfilms.com

PRINCIPIOS APLICADOS NO TRATAMENTO DE DATOS

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos seus datos persoais que pode ser para un ou varias fins específicas sobre as que se lle informará previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitaralle só os datos estritamente necesarios para a fin ou as fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para a fin ou as fins do tratamento. O Titular informará ó Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados aneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida.
  O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

OBTENCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Para navegar por http://www.zeitunfilms.com non é necesario que facilite ningún dato persoal.

Os casos nos que vostede si proporciona os seus datos personais son os seguintes:

 • Ó contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.

DEREITOS

O Titular infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar o acceso ós datos almacenados.
 • Solicitar una rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ó tratamento.

Non pode exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a Zeitun Films, S.L. e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@zeitunfilms.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.

FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

Cando vostede se conecta ao sitio web para mandar un correo ao Titular, subscríbese ao seu boletín ou contrata un produto ou un servizo, está a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é Zeitun Films, S.L. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a súa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por 1&1 Ionos só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoaies e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección de sitio web coa finalidade de responder as consultas dos Usuarios, ofrecer información e demostracións dos produtos e servizos do Titular, incluídos orzamentos. Por exemplo, Zeitun Films, S.L. utiliza eses datos para dar resposta a mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poden ter os Usuarios relativas á información incluída no sitio web, ós produtos e os servizos que se prestan a través do sitio web, ó tratamento dos datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que o Usuario poida ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou das condicións de contratación.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

 1. Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na ley aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 2. Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio Web.
 3. Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no computador do Usuario cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies .
 4. Para xestionar as redes sociais. Zeitun Films, S.L. ten presenza en redes sociais. Se vostede se fai seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptou previamente.
  Pode consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

O Titular tratará os seus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarlle das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

SEGURIDADE DOS DATOS PERSOAIS

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en 1&1 Ionos. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Pode consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Zeitun Films, S.L. informa ó Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando Zeitun Films, S.L. dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais. Neses casos requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

CONTIDO DOTROS SITIOS WEB

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitase a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, empregar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a súa interacción empregando este código.

POLÍTICA DE COOKIES

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina Política de Cookies pode consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, suscribirse a un boletín ou realizar comentarios neste sitio Web ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

CONSERVACIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

DESTINATARIOS DE DATOS PERSOAIS

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
  Google Analytics emprega “cookies”, que son arquivos de texto situados no seu computador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio web. A información que xera a cookie sobre o uso do sitio web (incluíndo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidade de Google explícase cómo Google xestiona a privacidade no que respecta ó uso das cookies e outra información.

Tamén pode ver unha lista dos tipos de cookies que emprega Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ó uso que fan das cookies publicitarias.

NAVEGACIÓN WEB

Ao navegar por http://www.zeitunfilms.com pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificalo.

O sitio Web emprega os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics.

O Titular emprega a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poida acceder a través das distintas ligazóns que contén o sitio web.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS PERSOAIS

Vostede comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web vostede é o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio web exonerando a Zeitun Films, S.L. de calquera responsabilidade respecto diso.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

Como Usuario do sitio web declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consente o tratamento dos mesmos por parte de Zeitun Films, S.L. na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

REVOCABILIDADE

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@zeitunfilms.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que Zeitun Films, S.L. estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Zeitun Films, S.L. infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser recollidos pola navegación ou contratación de servizos a través do sitio web www.zeitunfilms.com.
Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad